นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

31 คน

 สถิติเมื่อวาน

106 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

945 คน
11161 คน
137591 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

  กลุ่มวิจัยและพัฒนา

 

 

 


นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 


นายอนุรักษ์ สุขขารมย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 


นายวราพงษ์ ภิระบรรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 


นางสาวมนัสชญา สายพนัส
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 


นางสาววาสนา สุภาพรหม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 
นายอภิรักษ์ วงค์คำจันทร์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 


นางสาวดรุณี เพ็งฤกษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

กลุ่มบริการวิชาการ

 

 

 


นายทวีป หลวงแก้ว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวเกษร แช่มชื่น
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 
 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
  


นายดิเรก  เศษจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 
 

 
นางพรรัญชน์ภัทร ภัทรโชคสถิตท์
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 


นายประสิทธิ์ ทองใบ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 


นายธนกฤต แสนวุฒิธนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates