นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

32 คน

 สถิติเมื่อวาน

29 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

676 คน
676 คน
127106 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

 รวบรวมพันธุ์และจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของเผือกจากแหล่งต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแปลงรวบรวมพันธุ์(Exsitu)
 การเปรียบเทียบพันธุ์เผือกเพื่อบริโภคสด
 ศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพ
 การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่เขตชลประทานจังหวัดพิจิตร
 การสร้่างสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

 

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates