นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

68 คน

 สถิติเมื่อวาน

30 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

892 คน
6969 คน
147495 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์มะนาวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พิจิตร 1 ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคแคงเคอร์ให้เกษตรกรได้ ที่สำคัญยังเหมาะสมต่อการปลูกเป็นการค้า และเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน โดยปลูกได้ทั้งในแปลงและวงท่อซีเมนต์ คาดว่า มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จะเป็นพันธุ์ใหม่ที่ตลาดมีความต้องการสูงและมีแนวโน้มสดใสทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

นายณรงค์ แดงเปี่ยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร หนึ่งในทีมนักวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 กล่าวว่า   มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 มีลักษณะเด่น คือ มีความต้านทานต่อโรคแคงเคอร์สูง โดยพบอาการของโรคที่ใบ ประมาณ 17.15 %  ขณะที่มะนาวพันธุ์แป้นรำไพพบอาการของโรคแคงเคอร์ถึง 78.3 % นอกจากนี้ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ยังเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเร็วและให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 3 ปี 794 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์แป้นรำไพที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 104 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งยังให้ผลขนาดใหญ่ น้ำหนักผล 67.2 กรัม ทรงผลแป้นตรงตามความต้องการของตลาด มีปริมาณน้ำคั้นเฉลี่ย 20.5 มิลลิลิตร/ผล สูงกว่าพันธุ์แป้นรำไพ  17.5 %  และมีกลิ่นหอมด้วย

หากปลูกในวงท่อซีเมนต์ หลังปลูกประมาณ 8 เดือน มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จะเริ่มให้ผลผลิต กรณีปลูกลงแปลงควรให้ต้นมะนาวเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ก่อน ถ้ามะนาวออกดอกและติดผลเร็วให้เด็ดผลทิ้ง จนกระทั่งต้นมะนาวอายุได้ 1 ปี ค่อยปล่อยให้ติดผลและเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งตลาดได้ ในช่วงฤดูแล้งมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จะให้ผลผลิตสูงมาก ต้นอายุ 4 ปีในแปลงจะให้ผลผลิตถึง 1,000 ผล/ต้น ถ้าปลูกในวงท่อซีเมนต์จะให้ผลผลิตประมาณ 400 ผล/ต้น ช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อมะนาวราคาถูกลงในช่วงหน้าแล้ง

เกษตรกรสามารถใช้มะนาวพันธุ์นี้ ปลูกทดแทนมะนาวพันธุ์เดิมที่อ่อนแอต่อโรคแคงเคอร์ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแคงเคอร์ได้ถึง 70-80% และได้ผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน จากการแนะนำพันธุ์และเผยแพร่พันธุ์มะนาวพิจิตร 1 ไปสู่เกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในศักยภาพของพันธุ์และมีการนำพันธุ์ไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วกว่า 450,000 ต้นทั่วประเทศ ขณะเดียวกันพ่อค้าและแม่ค้าก็ชอบในคุณภาพของมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ด้วย เพราะสามารถวางจำหน่ายได้นานและไม่ช้ำง่าย อนาคตคาดว่า พื้นที่ปลูกมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพทางการตลาดสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ  

หากสนใจเกี่ยวกับ “มะนาวพันธุ์พิจิตร 1” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates