นายพินิจ เขียวพุ่มพวง

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

งานวิจัยดีเด่น

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้

69 คน

 สถิติเมื่อวาน

30 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

893 คน
6970 คน
147496 คน

เริ่มเมื่อ 2009-06-18
 

1.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : พืชผัก

พื้่นที่เป้าหมาย : 6,564 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 1,641 ราย

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณจันทรา ดีแจ่ม

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130

เบอร์โทร. 093-8316524

 

2.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 148,263 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 3,754 ราย

สถานที่ตั้ง :  113 หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณอุดม ระดาสิทธิ์

ที่อยู่ : 113 หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

เบอร์โทร. 083-6307336

 

3.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 241,747 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 6,864 ราย

สถานที่ตั้ง :   บ้านหนองแขม ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณโชติกา พึงไชยวรา อายุ 45 ปี

ที่อยู่ : 12/1 ม.5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 089-9601132

 

4.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 139,330 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 5,333 ราย

สถานที่ตั้ง :  บ้านเนินพลวง ม.8 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณสำเนียง เล็กชม

ที่อยู่ : 151/1 ม.8 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 081-7073387

5.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 116,713 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 4,295 ราย

สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองขาว ม.5 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณสมศักดิ์ พรมเดช

ที่อยู่ : 89 ม.6 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 087-1528668

6.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 199,228 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 6,335 ราย

สถานที่ตั้ง :  บ้านอู่ตะเภา ม.8 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณสายฝน เพ็ชรรัตน์

ที่อยู่ : 13 ม.8 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 094-6185679

7.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 118,521 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 3,047 ราย

สถานที่ตั้ง :  อาคารเอนกประสงค์หมู่ 12 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณสุทธี น้อมระวี

ที่อยู่ : 103 ม.12 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 081-5324595

8.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 166,566 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 3,893 ราย

สถานที่ตั้ง :  ม.14 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณบุญชู ขุนอินทร์

ที่อยู่ : 39 ม.14 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 089-5662849

 

9.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : มะม่วง

พื้่นที่เป้าหมาย : 19,620 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 728 ราย

สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณสายันต์ บุญยิ่ง

ที่อยู่ : 77 ม.1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 081-8871964

 

10.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 88,278 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 2,556 ราย

สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าเรือ ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณนรารัตน์ อั่วหงวน

ที่อยู่ : 214 ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 080-1198260

 

11.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 202,292 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 5,672 ราย

สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วงสลิด 69/2 ม.7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณอุทุมพร สายทองสุข

ที่อยู่ : 69/2 ม.7 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66130

เบอร์โทร. 086-9374926

 

12.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สินค้าหลัก : ข้าว

พื้่นที่เป้าหมาย : 166,435 ไร่

เกษตรกรเป้าหมาย : 4,173 ราย

สถานที่ตั้ง :  บ้านไดปลาดุก ม.2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้  : คุณมานะ อินทโชติ

ที่อยู่ : 34 ม.2 บ้านไดปลาดุก ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เบอร์โทร. 085-7261908ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

13 ม.6 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-990035 โทรสาร 056-990036

Mail : phorc_pct@hotmail.com , svppijit@doa.in.th

Copyright (c) 2006 by SVPPIJIT

Design by Free CSS Templates